فرم ارزشیابی

نرم افزار فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال  401- 1400

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.

پاورپوینت      فیلم      راهنماپستهای اداری  (ویژه مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش)

09105363463

پاسخگو: طوافی

این سایت زیرمجموعۀ وب‌سایت Tavafi.ir است.

 

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96

تعیین تعداد اقدامات بند الف -2


کدفعالسازی

 

دفترچه راهنما