فرم ارزشیابی

مبلغ 86 هزار تومان

5859831026719913

 

شماره کارت بانک تجارت

5859-8310-2671-9913

شماره حساب:
4001-5685-88

شماره شبا حساب بانک تجارت

IR190180000000004001568588

IR190180-0000-0000-4001-5685-88 


 

 

تلفن تماس:

09105363463

پاسخگو: طوافی


لطفا پس از پرداخت، اطلاعات زیر را به شماره 09105363463 پیامک فرمائید:

1-نام واحد سازمانی:

2-محل جغرافیایی محل خدمت:

3-(در صورت امکان) آدرس پست الکترونیکی: