فرم ارزشیابی

متاسفانه برخی از فرم های موجود در اینترنت ( به اشتباه ) بند الف2 را با 10 ردیف تعیین کرده اند.

که اینکار موجب ابهاماتی برای استفاده کنندگان از نرم افزار شده است، که در این بخش به آن خواهیم پرداخت:

ابتدا روی تصویر زیر کلیک کنید تا بزرگتر شود و آنرا مطالعه کنید.

توضیحات:

اولا : بر عدم تغییر فرم ها تاکید شده است.

ثانیا: اگر به فرم های 4 و 5 و 6 در بخشنامه وزارتی نگاهی بیاندازید خواهید دید که تمامی فرم ها در بند الف 2 دارای 8 آیتم هستند.(این وضعیت حتی در فرم های سازمان امور استخدامی کشور نیز مشاهده می شود)

ثالثا: بر توافق بین ارزشیابی شوند و ارزشیابی کننده بر تعداد وظایف صراحتا -در صفحه 4 بخشنامه -توضیح داده شده است.

لذا پافشازی بر خارج کردن فرم از حالت استاندارد یعنی 8 آیتم بودن بند الف2 پذیرفتی نیست.

نرم افزار فرم های ارزشیابی 100 امتیازی بر اساس بخشنامه وزارتی کاملا درست طراحی شده و کار می کند.

اما علت اینکه چرا بند الف 1 دارای 10 آیتم است و بند الف2 دارای 8 آیتم می باشد:

...... از آنجا که این وب سایت مرجع پاسخگویی به اینگونه سئوالات نیست ، این پاسخ حذف گردیده است.