فرم ارزشیابی

بر اساس بخشنامه 1308186 سازمان امور استخدامی کشور

راهنمای اضافه کردن پست های بیشتر

فیلم


از لینک های زیر نرم افزار را دانلود و سپس نصب کنید:

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.  


برای دانلود نرم افزار آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید.