فرم ارزشیابی

ویژه وزارت نیرو

راهنمای اضافه کردن پست های بیشتر

فیلم


از لینک های زیر نرم افزار را دانلود و سپس نصب کنید:

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.


لینک های زیر مخصوص وزارت نیرو است:


.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی.
.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی.
لینک های دانلود رایگان.

درصورتیکه دانلود از لینک های بالا میسر نشد، می توانید از لینک های زیر برای دانلود نرم افزار استفاده کنید.

لینک های زیر هزینه ای حدود 1500 تا 2500 تومان دارد.Access: 32-Bit   برای

یک هزار و پانصد تومان، فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (باید آفیس 32بیتی نصب شده باشد)

...........................................................................................

Access: 64-Bit   برای

دو هزار و پانصد تومان، فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی

آفیس ها از 2010 تا 2019 (باید آفیس 64بیتی نصب شده باشد)


 

 


برای دانلود نرم افزار آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید.


ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره