فرم ارزشیابی

ویژه آموزش و پرورش

(دانلود نرم افزار سال 1399)

از لینک های زیر نرم افزار را دانلود و سپس نصب کنید:

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.


لینک های زیر مخصوص آموزش و پرورش است:


دانلود رایگان فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32 و 64 بیتی)


چگونه بفهمیم آفیس نصب شده روی رایانه 32 بیتی است یا 64 بیتی ؟

Access: 32-Bit   برای

فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (باید آفیس 32بیتی نصب شده باشد)

...........................................................................................

Access: 64-Bit   برای

فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی

آفیس ها از 2010 تا 2019 (باید آفیس 64بیتی نصب شده باشد)


برای   Access: 32-Bit

Access: 64-Bit و برای

فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32 و 64 بیتی)

 

 


برای دانلود نرم افزار وزارت نیرو اینجا کلیک کنید.


ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره