فرم ارزشیابی

ویژه آموزش و پرورش

(دانلود نرم افزار سال 1398)

از لینک های زیر نرم افزار را دانلود و سپس نصب کنید:

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.


لینک های زیر مخصوص آموزش و پرورش است:


.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی.
.فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی.
لینک های دانلود رایگان.

درصورتیکه دانلود از لینک های بالا میسر نشد، می توانید از لینک های زیر برای دانلود نرم افزار استفاده کنید.

لینک های زیر هزینه ای حدود 1 تا 3 هزار تومان دارد.Access: 32-Bit   برای

یک هزار تومان، فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 32 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (باید آفیس 32بیتی نصب شده باشد)

...........................................................................................

Access: 64-Bit   برای

دو هزار تومان، فایل نصب نرم افزار برای کلیه آفیس های 64 بیتی

آفیس ها از 2010 تا 2019 (باید آفیس 64بیتی نصب شده باشد)


برای   Access: 32-Bit

Access: 64-Bit و برای

سه هزار تومان، فایل نصب برای کلیه آفیس های 32 و 64 بیتی

آفیس ها از 2007 تا 2019 (32 و 64 بیتی)

 

 


برای دانلود نرم افزار وزارت نیرو اینجا کلیک کنید.


ــــــــــــــــــــــــــ سایر نرم افزارهای آموزشگاهی ــــــــــــــــــــــــــ

کارنامه ماهانه

توصیفی

حضورغیاب

ارزشیابی تحلیل نمره