فرم ارزشیابی

  راهنمای خرید کد فعالسازی ارزان

توضیح:   برای خرید کد فعالسازی ارزان باید تعداد پرسنل، کمتر از 17 نفر باشد و امکان تغییر کدملی افراد پس از فعالسازی وجود ندارد.

ضمنا پس از فعالسازی دیگر نخواهید توانست فردی را به انتهای لیست اضافه کنید.

قبل از فعالسازی، تمامی پرسنل خود را در بخش معرفی شاغلین معرفی کنید. تاکید می کنیم حداکثر تعداد پرسنل برای خرید ارازان باید 16 نفر باشد چونکه برای تعداد بیشتر از 16 نفر ارزش کد فعالسازی به اندازه خرید «کدفعالسازی به صرفه» خواهد شد. و بهتر است کد فعالسازی به صرفه بخرید.

روی عبارت «برای تغییر واحد سازمانی و دستگاه، لطفا با ...» بالای پنجره نرم افزار، کلیک کنید.

پنجره فعالسازی نمایش داده خواهد شد:

-روی زبانه «پرداخت اینترنتی ارزان» کلیک کنید.

-واحد سازمانی و منطقه جغرافیایی خود را تعیین کنید.

-روز دکمه تائید کلیک کنید.

کدی به شما تخصیص خواهد گرفت، سپس روی دکمه  کلیک کنید، تا به آدرس اینترنتی اختصاصی خودتان که توسط نرم افزار تولید شده است وارد شوید.

نرخ کد فعالسازی بر اساس تعداد پرسنل شما تعیین خواهد شد.

عملیات پرداخت کد فعالسازی ارزان را شبیه به تصویر زیر انتخاب و دنبال کنید: نرخ این روش بین 20هزار تومان تا 86 هزار تومان متغییر است.

پس از پرداخت موفق:

به صفحه ای شبیه به صفحه زیر برگشت خواهید گشت، که در آن یک کد فعالسازی متناسب با کد اختصاصی شما نمایش داده شده است.

کد را انتخاب و در حافظه رایانه کپی (Ctrl+C)کنید.

کد کپی شده خود را در کادر بنفش رنگ، Paste کنید و روی دکمه «ثبت کد فعالسازی» کلیک کنید.