فرم ارزشیابی

نرم افزار فرم های 100 امتیازی ارزشیابی عملکرد کارمندان - سال 1398

در رایانه (ویندوز) نصب می شود، و پیش نیاز نرم افزاری آن اکسس Access است.

 

پاورپوینت      فیلم      راهنما

 پستهای اداری  (ویژه مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش)


وزارت نیرو (حاوی شرح وظایف پستهای وزارت نیرو)

راهنمای اضافه کردن پست های بیشتر


 

 

09105363463

پاسخگو: طوافی

 

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96


مطالب مرتبط با نرم افزار سال قبل 97-1396


کدفعالسازی

  راهنمای خرید کد فعالسازی ارزان 


دانلود Supremoچاپ گزارش ابتدای دوره ارزشیابی

(فرم عقد قرارداد 99-1398)


دانلود نرم افزار سال 1399