فرم ارزشیابی

بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8

با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96

آدرس وب سایت:

http://www.edari.medu.ir/fa/

پس از ورود به وب سایت اصلی به پایین صفحه بروید و روی عبارت بخشنامه  کلیک کنید.

سپس به صفحه 5 بروید و یا به دنبال بخشنامه 710/21 مورخ 96/12/8 با موضوع ارزشیابی کارکنان در سال 97-96، بگردید.


می توانید این فایل را از اینجا هم دانلود کنید


فایل بخشنامه مشتمل بر فایل های زیر است:

96-710-21-.pdf

فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان.pdf

فرم ارزشیابی سال تحصیلی 97 - 96.doc

فرم بررسی مستمر رفتار و عملکرد کارکنان شاغل در ادارات آموزش و پرورش.docx

لیست امتیازات فضلی ارزشیابی.docx

کاربرد نتایج ارزشیابی درتصمیمات اداری مربوط به مدیران وکارمندان.pdf


فایل مزبور در تاریخ 97/08/12 به شرح فوق گزارش می گردد.

نسخه دیگری از بخشنامه به شرح ذیل است:

http://bayanbox.ir/view/4091252317067745607/edu.pdf

توضیح درباره صفحه 4 بخشنامه


بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور

http://bayanbox.ir/view/2719305003778556251/thmporg.pdf

برگرفته از وب سایت سازمان اداری و استخدامی کشور:

https://www.aro.gov.ir

 بخشنامه دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری